Табигый жана гуманитардык илимдер кафедрасы

Роэль  Метрополитен университетинин 2020 жылы ОУ РМУнун ректорунун буйругу менен Медицина факультетинде Табигый жана гуманитардык дисциплиналар бөлүмү (ТГДБ) уюштурулган, м.а. анын башчысы доц. Исакова А.Т. Кафедра түзүлгөн учурда профессордук-окутуучулар курамынын төмөнкүдөй курамы болгон: 1 кандидат. педагогика илимдери, доцент; 1 кант. физика жана математика илимдер, доценттин милдетин аткаруучу; 1 доцент; 5 ага окутуучу.

Табигый жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы базалык атайын билими бар жана өз ишмердүүлүгүндө чоң тажрыйбасы бар адистерден түзүлгөн.

Учурда кафедраны ага окутуучу Субанов М.Т. жетектейт

Документтер

Субанов Мирланбек Турдубекович

Кафедра башчысы
Ага окутуучу

Асаналиева Гульмира Бакашевна

Математика жана физика илимдеринин кандидаты

Доцент

Окутуучу

Ильязов Сапар

Окутуучу

Эркебуланова Салый Джусуевна

Доцент

Дене тарбия мугалими

Камбарова Нургуль

Ага окутуучу

Дисциплиналар Семестр
1. Кыргыз тили 1, 2, 3
2. Орус тили 1, 2, 3, 4
3. Латын тили 1
4. Кыргызстандын тарыхы 1
5. Медицинанын тарыхы 2
6. Философия 1
7. Математика жана информатика 1
8. Медициналык укук 3
9. Физика 1
10. Медицинадагы маалыматтык технологиялар 2, 3
11. Дене тарбия 1, 2